ارتباط چاقی با دسترسی به مراکز فروش مواد غذایی

مصرف فست‌فود به طور کلی برای سلامتی مفید نیست اما طبق تحقیقات جدید که در دانشگاه ایندیانا انجام شده زندگی در نزدیکی رستوران‌های فست‌فود و سوپرمارکت‌ها تاثیر کمی بر نمایه توده بدنی (BMI) افراد دارد.
نتایج این مطالعه نشان داد که تغییر در دسترسی به رستوران‌های فست‌فود و سوپرمارکت‌ها در نزدیکی محل زندگی افراد با کاهش BMI مرتبط نیست. بنابراین سیاست‌های عمومی که برای کاهش تعداد رستوران‌های فست‌فود و افزایش تعداد سوپرمارکت‌هایی که مواد غذایی سالم دارند، انجام می‌شود بعید است که بتواند به تنهایی شیوع چاقی را کاهش دهد. اگرچه این سیاست‌ها دسترسی مردم به مواد غذایی سالم را آسان‌تر می‌سازد.
در این مطالعه بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ حدود ۱/۷ میلیون نفر در ۳۸۲ منطقه شهری مورد بررسی قرار گرفتند. BMI شرکت‌کنندگان با استفاده از اندازه‌گیری قد و وزن محاسبه شد. سپس اطلاعات مربوط به تعداد رستوران‌های فست‌فود، سوپرمارکت‌ها و سایر مراکز فروش مواد غذایی در ۱ تا ۳ مایلی محل زندگی افراد جمع‌آوری شد. بدین ترتیب محققان قادر بودند تا تغییرات BMI را هنگامی که فرد از یک ناحیه به ناحیه دیگری نقل مکان می‌کرد یا هنگامی یک رستوران فست‌فود یا مرکز فروش مواد غذایی افتتاح یا تعطیل می‌شد، بررسی کنند.
منبع:

Zenk SN et al. Health Affairs 2017; Volume 36: Page 1433-1442

Loading