ارتباط ویتامین D با کاهش درد

اخیراً بررسی مطالعات مختلف نشان داده است که دریافت مکمل ویتامین D، همراه با خواب مناسب، می‌تواند راهکار موثری به منظور کنترل درد در بیماری‌هایی مانند آرتریت، کمردرد مزمن، فیبرومیالژیا و دردهای دوران قاعدگی باشد. ویتامین D در متابولیسم استخوان و سایر فرآیندهای بیولوژیکی مانند عملکرد سیگنال‌های حسی و تنظیم خواب نقش دارد.
محققان انواع درد را در ۳ گروه تقسیم‌بندی کردند: ۱- درد ناشی از آسیب بافتی که توسط سلول‌های عصبی حسی تشخیص داده می‌شود، ۲- درد نوروپاتیک که از بیماری‌ها یا آسیب سیستم عصبی ناشی می‌شود و ۳- درد با منشاء عاطفی. درد توسط سیستم اعصاب مرکزی (مغز و نخاع) و سیستم اعصاب محیطی تنظیم می‌شود. همچنین تعامل بین سیستم اعصاب محیطی و سیستم ایمنی (به عنوان مثال، التهاب) می‌تواند سبب افزایش حساسیت به درد شود.
تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که ویتامین D از ۲ طریق می‌تواند بر روی حساسیت به درد اثر گذارد: یکی از طریق اثر بر خواب و دیگری از طریق اثر بر التهاب.
به گفته محققان یک ارتباط دو طرفه بین درد مزمن و اختلالات خواب وجود دارد و کمبود ویتامین D احتمالاً در این ارتباط نقش مهمی ایفا می‌کند. ویتامین D، در فرم فعال خود، خاصیت ضد التهابی داشته و پاسخ ضد التهابی تولید شده توسط سلول‌های ایمنی را تحریک می‌کند. این امر حساسیت به درد را کاهش داده و به نوبه خود کیفیت خواب را بهبود می‌بخشد.
منبع:

de Oliveira DL et al. Endocrinology 2017; Volume 234: Page R23-R26

Loading