ارتباط لیتیوم در آب آشامیدنی با مرگ ناشی از بیماری آلزایمر

ارتباط لیتیوم در آب آشامیدنی با مرگ ناشی از بیماری آلزایمر

بیماری آلزایمر با کاهش پیش‌رونده و غیرقابل بازگشت حافظه مشخص می‌شود. افزایش سن، سابقه خانوادگی، آسیب شدید سر و عوامل مرتبط با سبک زندگی با بروز این بیماری مرتبط هستند. تحقیقات جدید نشان می‌دهد که وجود ماده معدنی لیتیوم در آب آشامیدنی می‌تواند سبب کاهش نرخ مرگ و میر ناشی از بیماری آلزایمر شود. همچنین اگر مقدار مشخصی از این ماده معدنی در آب وجود داشته باشد شیوع چاقی و دیابت که هر دو از عوامل خطر مهم ابتلا به بیماری آلزایمر هستند نیز کاهش می‌یابد.
لیتیوم یک فلز قلیایی محلول در آب است. لیتیوم به منظور درمان بیماری دوقطبی و سایر اختلالات مربوط به خلق و خو مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما دوز مورد استفاده آن در درمان این اختلالات بسیار بالاتر از میزان لیتیوم موجود در آب آشامیدنی است.
نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که اگر مقدار لیتیوم موجود در آب بیشتر از ۴۰ میکروگرم در لیتر باشد میزان مرگ و میر ناشی از بیماری آلزایمر کمتر است. همچنین وجود این میزان لیتیوم در آب با کاهش شیوع چاقی و دیابت نوع ۲ مرتبط بود.
مطالعات گذشته نیز نشان داده بودند که لیتیوم در برابر بیماری آلزایمر، دیابت و چاقی اثر حفاظتی دارد. با این حال، محققان معتقدند قبل از انجام هر نوع توصیه یا تصمیم‌گیری لازم است در این زمینه تحقیقات بیشتری انجام شود.
منبع:

Val Andrew Fajardo et al. Journal of Alzheimer’s Disease 2017.

Loading