ارتباط قند خون ناشتا با میزان کاهش وزن

بر طبق نتایج یک مطالعه جدید که بر روی ۱۳۳ نفر انجام شده افرادی که قند خون ناشتای آن‌ها بالا است نسبت به کسانی که قند خون ناشتای آن‌ها پایین است به دنبال ۶ ماه پیروی از یک رژیم غذایی پرفیبر و با بار گلایسمی پایین، وزن بیشتری از دست می‌دهند.
این یافته‌ها نشان می‌دهد قند خون ناشتا که به سهولت قابل اندازه‌گیری است، در تعیین نوع رژیم غذایی که برای مدیریت وزن در افراد مبتلا به پردیابت (پیش دیابت) و دیابت می‌تواند موثرتر باشد، مفید است. بیشترین مزایای رژیم غذایی پرفیبر و با بار گلایسمی پایین در افرادی مشاهده شده که میزان قند خون ناشتای آن‌ها بالا است.
در مطالعه فوق ۹۷ درصد شرکت‌کنندگانی که قند خون ناشتای آن‌ها بالا بود ۵ درصد وزن خود را از دست دادند. درحالیکه ۵۰ درصد افرادی که قند خون ناشتای آن‌ها پایین بود، موفق به این میزان کاهش وزن شدند. همچنین در گروه اول و دوم به ترتیب ۳۶ و ۸ درصد شرکت‌کنندگان ۱۰ درصد وزن خود را کاهش دادند.
به گفته محققان تفاوت بین دو گروه با سطوح متفاوت قند خون ناشتا حائز اهمیت است. بنابراین توجه به وضعیت قند خون بیمار در زمان تعیین بهترین استراتژی برای کاهش وزن توصیه می‌شود.
منبع:

Presented at the American Diabetes Association’s 77th Scientific Sessions, 2017

Loading