ارتباط فواید رژیم غذایی مدیترانه‌ای با میزان درآمد و تحصیلات

به گفته محققان ایتالیایی رژیم غذایی مدیترانه‌ای خطر بیماری قلبی – عروقی را کاهش می‌دهد اما این نتیجه زمانی به دست می‌آید که شما از درآمد بیشتر و یا از تحصیلات بالایی برخوردار باشید. یافته‌های مذکور با بررسی بیش از ۱۸ هزار نفر به دست آمده است.
فواید رژیم غذایی مدیترانه‌ای که غنی از میوه‌ها، سبزیجات، حبوبات و ماهی است برای سلامت قلب و عروق به خوبی شناخته شده است، اما نتایج مطالعه فوق نشان می‌دهد که این فواید تحت تاثیر وضعیت اقتصادی – اجتماعی افراد قرار می‌گیرد. به طوریکه با میزان پایبندی یکسان به رژیم غذایی مدیترانه‌ای، خطر بیماری قلبی – عروقی تنها در افرادی که تحصیلات بالاتری دارند یا درآمد بیشتری دارند، کاهش می‌یابد.
در این مطالعه هیچ مزایای واقعی برای گروه‌های کم‌درآمد مشاهده نشد. به عبارت دیگر، فردی با وضعیت اقتصادی – اجتماعی پایین که از رژیم غذایی مدیترانه‌ای پیروی می‌کند همانند فردی با درآمد بالا از مزایای این نوع رژیم غذایی بهره‌مند نمی‌شود.
به گفته محققان احتمالاً افراد با درآمد بیشتر یا تحصیلات بالاتر محصولاتی را مصرف می‌کنند که از نظر آنتی‌اکسیدان‌ها و پلی‌فنول‌ها غنی‌تر هستند و یا میوه‌ها و سبزیجات مصرفی آن‌ها از تنوع بیشتری برخوردار است. همچنین مصرف غلات کامل و نوع روش پخت و پز مواد غذایی نیز تحت تاثیر وضعیت اقتصادی – اجتماعی قرار دارد. بنابراین در هنگام توصیه به مصرف رژیم غذایی مدیترانه‌ای کیفیت مواد غذایی به اندازه کمیت و دفعات مصرف مواد غذایی حائز اهمیت است.
منبع:

Marialaura Bonaccio et al. International Journal of Epidemiology 2017.

Loading