ارتباط عفونت قلب با دریافت بیش از حد منگنز

ارتباط عفونت قلب با دریافت بیش از حد منگنز

منگنز یک ماده معدنی ضروری است و مصرف بیش از حد آن سمی است. این ماده معدنی در سبزیجات برگ‌دار مانند اسفناج و کلم و نیز چای، آناناس و مغزها یافت می‌شود.
تحقیقات نشان می‌دهد که در صورت مصرف بیش از حد منگنز از طریق رژیم غذایی این ماده معدنی می‌تواند سبب عفونت قلب با باکتری استافیلوکوک اورئوس شود. این باکتری علت اصلی بروز عفونت‌های پوستی است و گاهی اوقات می‌تواند سبب عفونت خون بالقوه کشنده و پنومونی شود. همچنین علت اصلی اندوکاردیت عفونی یا باکتریایی می‌باشد. اندوکاردیت یا عفونت قلب زمانی رخ می‌دهد که این باکتری از طریق جریان خون وارد قلب شده و در آنجا ساکن شود.
در مطالعه مذکور تاثیر کمبود و اضافه دریافت چندین فلز بر عفونت استافیلوکوک اورئوس بررسی شد. شواهد نشان داد که تنها اضافه دریافت منگنز (۳ برابر میزان طبیعی) بر حساسیت نسبت به عفونت اثر می‌گذارد.
انفجار اکسیداتیو یک فرآیند ذاتی در بدن به منظور دفاع در برابر باکتری است. در طول این فرآیند گونه‌های فعال اکسیژن یا مولکول‌های حاوی اکسیژن به سرعت توسط انواع سلول‌های ایمنی آزاد می‌شوند. در مورد عفونت استافیلوکوک اورئوس در شرایط طبیعی نوتروفیل‌ها (نوعی از گلبول‌های سفید خون) با استفاده از گونه‌های فعال اکسیژن باکتری را از بین می‌برند. دریافت بیش از حد منگنز با این فرآیند مقابله می‌کند. این نکته بسیار قابل توجه است که یک تغییر در رژیم غذایی می‌تواند سبب غیرفعال شدن یکی از قوی‌ترین جنبه‌های دفاع ایمنی ذاتی شده و منجر به عفونت کشنده شود.
منبع:

Juttukonda LJ et al. Cell Host & Microbe suggests 2017: Volume 22: Page 531-542

Loading