ارتباط باقیمانده آفت‌کش‌ها در مواد غذایی با بارداری

ارتباط باقیمانده آفت‌کش‌ها در مواد غذایی با بارداری

مطالعات حیوانی نشان داده‌اند قرار گرفتن در معرض آفت‌کش‌ها در اوایل دوران بارداری با کاهش تعداد تولدهای زنده مرتبط است. این یافته‌ها نگرانی‌هایی را در مورد میزان مجاز باقیمانده آفت‌کش‌ها در مواد غذایی ایجاده کرده است. زیرا ممکن است این مقدار آفت‌کش برای زنان باردار و شیرخواران بیش از حد بالا باشد.
در این راستا ۳۲۵ زن که یک پرسشنامه غذایی را تکمیل کرده بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. محققان میوه‌ها و سبزیجات را بر اساس باقیمانده آفت‌کش‌ها به دو دسته کم و زیاد تقسیم کردند. این پژوهش اولین مطالعه‌ای است که به بررسی ارتباط باقیمانده آفت‌کش‌ ها در مواد غذایی با بارداری در انسان پرداخته است.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد مصرف مقادیر بالای میوه‌ها و سبزیجات (مانند توت فرنگی و اسفناج) که حاوی مقادیر بالای باقیمانده آفت‌کش هستند، با کاهش احتمال بارداری و تولد نوزاد زنده بعد از درمان‌های ناباروری مرتبط است. مصرف میوه‌ها و سبزیجات حاوی مقادیر کم آفت‌کش با بروز این عوارض ارتباطی نداشت.
نتایج مطالعه فوق با نتایج مطالعات حیوانی مطابقت دارد. مطالعات حیوانی نشان داده‌اند که وجود باقیمانده آفت‌کش‌ها در مواد غذایی عوارض نامطلوبی بر بارداری دارد.
منبع:

Yu-Han Chiu et al. JAMA Internal Medicine 2017

Loading