ارتباط استفاده از زغال برای پخت غذا با بروز بیماری قلبی

ارتباط استفاده از زغال برای پخت غذا با بروز بیماری قلبی

به نظر می‌رسد آلودگی هوا که طی استفاده از چوب و زغال برای پخت و پز غذاها تولید می‌شود می‌تواند در بروز مرگ زود هنگام ناشی از بیماری قلبی – عروقی (CVD) نقش داشته باشد. با این حال، شواهد در این مورد ناکافی است.
نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که استفاده طولانی مدت از زغال و یا چوب با افزایش خطر ابتلا به بیماری قلبی – عروقی مرتبط است. در این مطالعه ارتباط بین مصرف سوخت‌های جامد (زغال و چوب) برای پخت و پز با مرگ ناشی از بیماری قلبی – عروقی و همچنین تاثیر جایگزین کردن این سوخت‌ها با سوخت‌های پاک (برق یا گاز) مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور حدود ۳۴۱ هزار نفر که بین ۳۰ تا ۷۹ سال سن داشتند شرکت کردند. از طریق مصاحبه از افراد سوال شد که هر چند وقت یکبار و هر بار با استفاده از کدام سوخت اقدام به پخت مواد غذایی می‌کنند. ۲۲/۵ درصد شرکت کنندگان به مدت ۳۰ سال، ۲۴/۶ درصد به مدت ۱۰ تا ۲۹ سال و ۵۳ درصد به مدت کمتر از ۱۰ سال بود که از سوخت‌های جامد استفاده می‌کردند.
در مدت انجام مطالعه حدود ۸ هزار نفر به علت CVD فوت کردند. نتایج نشان داد که هر یک دهه مواجهه با سوخت‌های جامد خطر مرگ ناشی از بیماری قلبی – عروقی را ۳ درصد افزایش می‌دهد. در افرادی که به مدت ۳۰ سال یا بیشتر از این سوخت‌ها استفاده می‌کردند در مقایسه با کسانی که کمتر از ۱۰ سال از آن‌ها استفاده می‌کردند خطر مرگ ناشی از CVD حدود ۱۲ درصد بیشتر بود. از سوی دیگر، جایگزین کردن سوخت‌های جامد با سوخت‌های پاک این خطر را کاهش می‌داد.
با توجه به نتایج مطالعه حاضر توصیه می‌شود به جای استفاده از چوب و یا زغال برای پخت مواد غذایی از وسایل برقی یا گازی استفاده نمایید.
منبع:

Presented at ESC Congress 2018.

Loading