ارتباط آلودگی شیر گاو با خطر ابتلا به آرتریت روماتوئید

ارتباط آلودگی شیر گاو با خطر ابتلا به آرتریت روماتوئید

نتایج یک مطالعه جدید که در مجله journal Frontiers in Cellular and Infection Microbiolog منتشر شده نشان می‌دهد که وجود نوعی باکتری در شیر گاو در افراد مستعد از نظر ژنتیکی خطر ابتلا به آرتریت روماتوئید را افزایش می‌دهد.
آرتریت روماتوئید که بر روی مفاصل تاثیر می‌گذارد یک بیماری التهابی بوده و شیوع آن در زنان بالاتر از مردان است. بیماری کرون نیز یک بیماری التهابی بوده و روده‌ را درگیر می‌سازد. هر دوی این بیماری‌ها دارای زمینه ژنتیکی مشابه بوده و معمولاً به کمک داروهای سرکوب‌کننده ایمنی مشابه درمان می‌شوند. زیرا هر دو بیماری نوعی اختلال خودایمنی محسوب می‌شوند.
در گذشته نتایج مطالعه‌ای نشان داد بین باکتری باکتریوم آویوم زیرگونه پاراتوبرکلوزیس (MAP) و بیماری کرون ارتباط وجود دارد. بنابراین با توجه به شباهت‌های بیماری کرون و آرتریت روماتوئید این سوال ایجاد می‌شود که آیا بین MAP و آرتریت روماتوئید نیز ارتباطی وجود دارد یا خیر.
به منظور پاسخ‌گویی به این سوال اطلاعات ۱۰۰ بیمار مبتلا به آرتریت روماتوئید بررسی شد. ۷۸ درصد این افراد دارای یک جهش ژنتیکی بودند که در افراد مبتلا به بیماری کرون نیز مشاهده می‌شود. از میان بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید که این جهش ژنتیکی را داشتند، ۴۰ درصد دارای MAP بودند.
با توجه به نتایج مطالعه فوق محققان معتقدند در افرادی که با این جهش ژنتیکی متولد می‌شوند و افرادی که بعدها از طریق مصرف شیر و گوشت آلوده در معرض MAP قرار می‌گیرند احتمال ابتلا به آرتریت روماتوئید بیشتر است.
اگرچه نتایج این مطالعه به درمان موثرتر آرتریت روماتوئید کمک خواهد کرد، اما تا حصول نتیجه نهایی باید مطالعات بیشتری در کشورها و نژادهای مختلف انجام شود.
منبع:

Robert C. Sharp et al. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology 2018.

Loading