آیا انجام هر نوع فعالیت بدنی سلامتی را بهبود می‌بخشد؟

آیا انجام هر نوع فعالیت بدنی سلامتی را بهبود می‌بخشد؟

می‌دانیم که ورزش برای سلامتی مفید است. فواید ورزش کردن از حفظ عملکرد مغز تا پیشگیری از افسردگی و بهبود سلامت عمومی متغیر است. اما انجام هر نوع فعالیتی لزوماً مفید نیست. نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که فعالیت بدنی زیاد که با شغل افراد مرتبط است سلامتی را در معرض خطر قرار می‌دهد.
سازمان جهانی بهداشت (WHO) توصیه می‌کند که کودکان و نوجوانان ۵ تا ۱۷ ساله روزانه حداقل ۶۰ دقیقه ورزش شدید تا متوسط انجام دهند. افراد ۱۸ تا ۶۴ ساله نیز باید در هفته حداقل ۱۵۰ دقیقه ورزش هوازی انجام دهند. اما در اغلب این توصیه‌ها بین فعالیت مرتبط با رفت و آمد، شغل و اوقات فراغت تفاوتی در نظر گرفته نشده است. به همین علت محققان هلندی به بررسی شواهدی پرداختند که نشان می‌دهد فعالیت بدنی که افراد در هنگام انجام وظایف شغلی خود دارند خطر مرگ زود هنگام ناشی از تمام علل را افزایش می‌دهد. شواهد جدید یک تناقض بین اثرات فعالیتی که در اوقات فراغت انجام می‌شود با فعالیت بدنی مرتبط با شغل نشان می‌دهد.
در پژوهش حاضر ۱۷ مطالعه که بین سال‌های ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۰ انجام شده بودند و به ارتباط بین فعالیت بدنی مرتبط با شغل و مرگ میر ناشی از تمام علل پرداخته بودند مورد بازبینی قرار گرفتند. مجموعاً در این مطالعات حدود ۱۹۴ هزار نفر بررسی شده بودند.
نتایج نشان داد در مردانی که در محل کار فعالیت بدنی زیادی انجام می‌دادند نسبت به سایر افراد خطر مرگ زود هنگام ۱۸ درصد بیشتر بود. این ارتباط در زنان مشاهده نشد. در تحقیقات آتی باید مکانیسم این یافته‌ها مشخص شود.
شواهد فوق نشان می‌دهد که دستورالعمل‌های موجود در مورد فعالیت بدنی باید بین فعالیت بدنی مرتبط با شغل و فعالیتی که در هنگام اوقات فراغت انجام می‌شود تمایز قائل شود.
منبع:

Pieter Coenen et al. British Journal of Sports Medicine 2018.

Loading