آموزش به کودکان به کاهش میزان نمک دریافتی کمک می‌کند.

آموزش به کودکان به کاهش میزان نمک دریافتی کمک می‌کند.

مصرف مواد غذایی شور در سال‌های ابتدایی زندگی تمایل نسبت به مصرف نمک را در فرد افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، مصرف بیش از حد این دسته از مواد غذایی در دوران کودکی با افزایش خطر ابتلا به بیماری‌‎های قلبی – عروقی مرتبط است. با این حال، تاکنون اثربخشی مداخلات رفتاری و آموزشی در کاهش استفاده از مواد غذایی شور توسط کودکان به خوبی مورد بررسی قرار نگرفته است.
در مطالعه‌ای بیش از ۱۰۰ کودک با وضعیت اقتصادی- اجتماعی مختلف مورد بررسی قرار گرفتند. قبل از شروع مطالعه دانش، نگرش و عملکرد آن‌ها در ارتباط با مصرف نمک ارزیابی گردید. نمونه ادرار ۲۴ ساعته نیز جمع‌آوری شد. سپس دانش آموزان به مدت ۵ هفته از طریق اینترنت و وب و در منزل در جلسات آموزشی شرکت کردند. در جلسات ۲۰ دقیقه‌ای ۳ پیام به شرکت‌کنندگان آموزش داده می‌شد که عبارت بودند از: عدم استفاده از نمکدان، استفاده از مواد غذایی کم نمک با توجه کردن به برچسب مواد غذایی و استفاده از غذاهای سالم به جای مواد غذایی فرآینده شده و شور. پس از اتمام دروس، رژیم غذایی دانش آموزان به صورت آنلاین بررسی شده و مجدداً نمونه ادرار ۲۴ ساعته از آن‌ها گرفته شد.
در انتهای مطالعه تعداد کودکانی که وجود نمکدان را بر روی میز غذا گزارش کرده بودند ۱۹ درصد کاهش یافت. در غیاب نمکدان استفاده از نمک توسط کودکان ۲۵ درصد کاهش یافت. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که برنامه‌های آموزشی مبتنی بر وب در مورد مصرف نمک می‌تواند دانش و رفتار تغذیه‌ای کودکان ۷ تا ۱۰ ساله را در این زمینه بهبود بخشد.
منبع:

Carley Ann Grimes et al. Journal of Nutrition Education and Behavior 2018; Volume 50: Pages 547- 554.

Loading