آلودگی هوا و ارتباط آن با افزایش خطر تولد نوزاد کم وزن

آلودگی هوا و ارتباط آن با افزایش خطر تولد نوزاد کم وزن

محققان می‌گویند آلودگی هوا ناشی از ترافیک تاثیر مخربی بر سلامت نوزادان دارد. یافته‌ها نشان می‌دهد که در دوران بارداری مواجهه با آلودگی هوا که از ترافیک جاده‌ای ناشی می‌شود با افزایش خطر تولد نوزاد کم وزن (کمتر از ۲۵۰۰ گرم) مرتبط است. با این حال، آلودگی صوتی در این رابطه بی‌تاثیر است. مطالعات قبلی نشان داده بودند که بین آلودگی هوا با مشکلات دوران بارداری و بیماری‌های دوران کودکی ارتباط وجود دارد. اما نتایج این مطالعات در مورد اثر آلودگی صوتی متناقض بود.
در این مطالعه اطلاعات مربوط به حدود ۵۴۰ هزار تولد زنده که بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ اتفاق افتاده بود، بررسی شد. نتایج نشان داد که افزایش آلودگی هوا احتمال تولد نوزاد کم وزن را ۲ تا ۶ درصد و احتمال تولد نوزاد کوچک برای سن بارداری را ۱ تا ۳ درصد افزایش می‌دهد. این نتایج نشان می‌دهد که آلودگی هوا که از ترافیک ناشی می‌شود تاثیر منفی بر رشد جنین دارد.
به گفته محققان با توجه به تعداد بالای تولد در طول سال اگر کیفیت هوا بهبود نیابد بار مرتبط با مشکلات سلامتی افزایش خواهد یافت. آگاهی در مورد خطرات آلودگی هوا برای سلامت جنین ضروری است، اما افزایش آگاهی بدون ارائه راه حل برای کاهش این خطر تنها سبب بروز اضطراب، به ویژه در مادران، خواهد شد.
منبع:

Rachel B Smith et al. BMJ 2017.

Loading