آلودگی هوا خطر بیماری‌های کلیوی را افزایش می‌دهد.

آلودگی هوا خطر بیماری‌های کلیوی را افزایش می‌دهد.

مشخص شده آلودگی هوا با بیماری‌هایی مانند بیماری‌های قلبی، سکته مغزی، سرطان، آسم و بیماری مزمن انسدادی ریه مرتبط است. تحقیقات جدید در دانشگاه واشنگتن بیماری کلیوی را نیز به این لیست افزوده است. بر اساس این پژوهش که بر روی حدود ۲/۵ میلیون نفر و طی ۸/۵ سال انجام شد مشاهده گردید آلودگی هوا خطر بیماری مزمن کلیوی را افزایش داده و در نهایت می‌تواند منجر به نارسایی کلیوی شود.
ذرات ریز می‌توانند از همان طریقی که به سایر اندام‌های بدن مانند قلب و ریه آسیب می‌زنند به کلیه‌ها نیز آسیب وارد کنند. ذرات میکروسکوپی و غیرقابل مشاهده گرد و غبار، دود و آلودگی زمانی که به جریان خون نفوذ می‌کنند مخرب هستند. کلیه‌ها خون را تصفیه می‌کنند و این ذرات مخرب می‌توانند عملکرد طبیعی کلیه‌ها را مختل کنند.
نتایج این مطالعه نشان داد که حتی سطوح پایین این ذرات اثرات مخربی بر روی کلیه‌ها دارند و این اثرات منفی با افزایش میزان آلودگی بیشتر می‌شوند.
به عقیده محققان در مطالعات بعدی باید ارزیابی‌های گسترده‌تری در سراسر جهان در مورد ارتباط بین بیماری‌های کلیوی و آلودگی هوا انجام شود.
منبع:

Bowe B et al. Journal of the American Society of Nephrology 2017.

Loading