آسیایی‌ها کمتر از مردم سایر نقاط جهان کلسیم دریافت می‌کنند.

آسیایی‌ها کمتر از مردم سایر نقاط جهان کلسیم دریافت می‌کنند.

بررسی اطلاعات مربوط به ۷۴ کشور نشان می‌دهد که مصرف روزانه کلسیم در میان بزرگسالان در مناطق جغرافیایی مختلف جهان متفاوت است. این اطلاعات نشان می‌دهد که در بسیاری از مناطق جهان سلامت استخوان‌ها در معرض خطر قرار دارد. خارج از آمریکای شمالی و بیشتر نقاط اروپا، به خصوص شمال اروپا، در سایر نقاط جهان دریافت روزانه کلسیم از مقادیر لازم برای تامین سلامت استخوان ها کمتر است.
در بیشتر نقاط جهان دریافت کم کلسیم می‌تواند افراد را در معرض خطر شکستگی استخوان و استئوپروز (پوکی استخوان) قرار دهد. نتایج این پژوهش نشان داد ساکنین جنوب و شرق آسیا کمترین دریافت (اغلب کمتر از ۴۰۰ میلی‌گرم در روز) را دارند. درحالیکه در کشورهای شمال اروپا دریافت روزانه کلسیم بیشتر از ۱۰۰۰ میلی‌گرم است. دریافت روزانه  توسط ساکنین آمریکالی شمالی و آفریقا در حد متوسط و بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ میلی‌گرم می باشد.
توصیه‌های ملی در مورد دریافت ایده‌آل روزانه کلسیم در سراسر جهان متفاوت است. با این حال، در اغلب کشورها میانگین دریافت آن از مقادیر توصیه شده کمتر است.
محققان امیدوارند نتایج مطالعه مذکور به افزایش دریافت روزانه کلسیم، به خصوص در آسیا، کمک کند. انواع لبنیات شامل شیر، ماست و پنیر از منابع خوب  محسوب می‌شوند.
منبع:

E. M. Balk et al. Osteoporosis International 2017.

Loading