گلوکز کبدی

  1. خانه
  2. گلوکز کبدی

خواب ناکافی مانعی برای کاهش چربی بدن

اگر هدف شما کاهش وزن باشد، باید بدانیدکه خواب ناکافی مانعی در رسیدن به این هدف می باشد . کم خوابی، رفتاری که در جوامع مدرن امروزی بسیار رایج است، اما این رفتار با تلاش در از دست دادن چربی بدن بوسیله ی رژیم غذایی تداخل دارد .