عوامل محیطی موثر در چاقی (۱)

مطالعات نشان داده اند که یک سری عوامل در محیط پیرامون ما وجود دارند که موجب افزایش وزن می گردند و این طور نیست که افزایش وزن فقط به دلیل زمینه ژنتیکی، در یک فرد بروز کند.چاقی روند رو به رشدی را در جوامع امروزی یافته است و بدون شک عوامل محیطی نقش مهمی را در شیوع افزاینده چاقی ایفا می نمایند.

اسرار موفقیت در انجام ورزش منظم

یکی از مشکلات اساسی جامعه امروزی به ویژه در شهرهای بزرگ، عدم تحرک و کمبود فعالیت بدنی است. همه متخصصین معتقدند که شیوع بی رویه چاقی، دیابت و بیماری های متابولیک، پیامد شیوه زندگی نادرست اعم از تغذیه ناسالم و نیز کم تحرکی است. اما وقتی انجام ورزش منظم روزانه به افراد چاق توصیه می شود، این کار را غیرممکن می دانند.