پنیر و سلامت قلب!

براساس تحقیقات به عمل آمده بیان شده است که در افرادی که مصرف پنیر بالایی دارند نسبت به یک رژیم نرمال میزان LDL کلسترول بالایی نداشتند.