کاهش وزن

اسفناج موجب کاهش وزن می شود

“Hedonic hunger” اصطلاح دیگری در اشاره به ولع خوردن بسیاری از افراد به مواد غذایی ناسالم مانند شیرینی جات و فست فود میباشد که دلیل ….

آیا یوگا به کاهش وزن کمک می کند؟

به طور کلی، فعالیت بدنی و ورزش کردن به عنوان یک راهبرد برای پیشگیری از افزایش وزن حائز اهمیت است و باید به عنوان بخشی از یک برنامه …..

کاهش وزن و بهبود آریتمی

فیبریلاسیون دهلیزی اختلالی است که بسیاری از مردم بدان مبتلا می شوند و به عنوان اپیدمی هزاره جدید نام گذاری شده است. فیبریلاسیون …..