کارایی اسپرم ها

ویتامین D و تاثیر آن بر روی بدن انسان

ویتامین D یکی از ویتامین های محلول در چربی است که از طریق تماس نور خورشید با پوست، در بدن تولید می شود. این ویتامین برای کارکردهای مطلوب تولید مثلی هم در حیوانات و هم در انسان ها ضروری است.