چربی ترانس

  1. خانه
  2. چربی ترانس

اثر مصرف چربی های ترانس در دوران شیردهی بر میزان چربی شیرخوار

همان طور که می دانیم شیر مادر بهترین غذا برای نوزاد است و متخصصین همواره برتغذیه انحصاری با شیر مادر تاکید کرده اند. با این حال باید توجه داشت رژیم غذایی مادر، بر حفظ سلامت شیر او بسیار تاثیر گذار است. در پژوهشهای اخیر، متخصصین اثر مصرف انواع اسید های چرب توسط مادر شیرده را بر روی نوزادان مورد آزمایش قرار دادند، نتایج این مطالعه نشان داد که اسید چرب ترانس بیشترین نقش را در چربی اضافه بدن دارد.

مصرف فروکتوز و چربی ترانس در ایجاد کبد چرب

شیوع بیماری کبد چرب در طی سالهای اخیر باعث شده است که دانشمندان علوم پزشکی بدنبال یافتن راههایی برای کنترل این بیماری باشند. قطعا رژیم غذایی نقش مهمی در ایجاد و گسترش این بیماری دارد. ایزومر ترانس یک اسید چرب غیر عادی است و در مقایسه با ایزومر سیس دارای نقطه ذوب بالاتر ، قابلیت انحلال کمتر و واکنش پذیری کندتر است…

چربی های مضر برای دیابتی ها

بدون شک کربوهیدرات ها و مواد قندی تمام توجه بیماران دیابتی را برای کنترل بیماری شان به خود اختصاص می دهند. اما نباید فراموش کرد که چربی دریافتی نیز در بهبود سلامت بیماران دیابتی اهمیت بسزایی دارد.