چربی اشباع دریاف

  1. خانه
  2. چربی اشباع دریاف

چربی دریافتی و سرطان سینه

سرطان سینه پس از سرطان پوست دومین سرطان شایع در زنان است. هر ساله تعداد زیادی از مبتلایان به سرطان سینه تشخیص داده می‌شوند..