نوبیلتین

  1. خانه
  2. نوبیلتین

کشف ماده ای در نارنگی برای پیشگیری از چاقی و دیابت

باشیوع بی رویه چاقی، دیابت و بیماریهای متابولیک در دهه اخیر، یافتن راهها و مواد موثر در کنترل و پیشگیری این بیماریها مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است. استفاده از مواد غذایی و نیز عناصر موجود در آنها بدلیل سهل الوصول بودن و عوارض کمتر دارای اهمیت ویژه ای شده است.