حذف مواد نشاسته ای برای کاهش وزن!!

خیلی از افراد اولین کاری که در هنگام رژیم غذایی کاهش وزن انجام می دهند حذف کامل مواد غذایی کربوهیدراتی است. شاید شما هم فراوان شنیده اید که می گویند چند هفته است که دیگر برنج و نان را از رژیم خود حذف نموده اند. اما آیا باید برای کاهش وزن مواد کربوهیدراتی و یا به قول عامیانه مواد نشاسته ای را از رژیم خود حذف نمایید.