بهبود میگرن با جراحی کاهش وزن!

حتما همه در مورد سردردهای ناخوشایند میگرنی شنیده ایم و یا تجربه نموده ایم. دردهای میگرن از ملایم تا شدید هستند و اغلب به صورت ضربانها و کوبیدن هایی در یک طرف سر احساس می شوند. این سردردها می توانند از ۴ ساعت تا ۳ روز تداوم یابند و معمولا ۱ تا ۴ بار در ماه ایجاد می شوند.