دریافت آهن اضافی به زنان باردار کمکی نخواهد کرد!

بدن ما برای تولید هموگلوبین نیازمند آهن است. هموگلوبین ماده ای در درون گلبولهای قرمز است که مسئولیت حمل اکسیژن را در سراسر بدن به عهده دارد. مطالعات نشان داده است علی رغم اینکه دریافت مکمل آهن در دوران بارداری توسط متخصصین توصیه می شود، دریافت آهن اضافی فواید قابل توجهی برای زنان باردار ندارد.

آهن و بارداری

آهن ماده معدنی ای است که یک بخش بسیار مهم از هموگلوبین را تشکیل می دهد و حتما می دانید که هموگلوبین ماده ای در خون است که در حمل اکسیژن به سراسر بدن نقش دارد.

آهن همچنین در حمل اکسیژن در ماهیچه ها نیز نقش دارد و به بهبود عملکرد عضلات یاری می رساند.