مصرف الکل

  1. خانه
  2. مصرف الکل

مصرف الکل و خطر بروز سرطان معده

سرطان معده ( Gastric Cancer ) دومین دلیل مرگ بر اثر سرطان در جهان می باشد. رشد این سرطان در دهه های اخیر موجب انجام مطالعات اپیدمیولوژیک زیادی در…

مصرف الکل و سرطان کولون

سرطان روده بزرگ یا سرطان کولون بیماری است که در آن سلول‌های سرطانی در داخل بافت روده شروع به تکثیر می‌کنند.