مصرف آبجو

  1. خانه
  2. مصرف آبجو

مصرف الکل و خطر بروز سرطان معده

سرطان معده ( Gastric Cancer ) دومین دلیل مرگ بر اثر سرطان در جهان می باشد. رشد این سرطان در دهه های اخیر موجب انجام مطالعات اپیدمیولوژیک زیادی در…