مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی

بیماری قلبی و فلاونوئیدها

ده‌ها سال است که تاثیر مثبت فلاونوئیدها گزارش شده است، ولی به علت کمبود اطلاعات هنوز برای متخصصان مشکل است که بتوانند برای هر مشکل خاص، فلاونوئید مربوط به آن را توصیه کنند.