شاخص توده بدنی

  1. خانه
  2. شاخص توده بدنی
سه ماهه سوم بارداری – افزایش وزن دوران بارداری

سه ماهه سوم بارداری – افزایش وزن دوران بارداری

بسیاری از زنان باردار در سه ماهه سوم بارداری افزایش وزن سریع را تجربه می کنند. زیرا سرعت وزن گیری جنین در این زمان بیشتر است، در این مقاله به افزایش وزن دوران بارداری، به خصوص در سه ماهه سوم، خواهیم پرداخت. میانگین افزایش وزن دوران بارداری چقدر است؟ میزان افزایش وزن دوران بارداری به عوامل زیر بستگی دارد…

رابطه افسردگی و موفقیت در کاهش وزن

مطالعات قبلی نشان داده اند که میزان فعالیت بدنی و افسردگی با هم در ارتباطند به طوری که افزایش فعالیت بدنی موجب بهبود افسردگی می شود و از طرف دیگر بهبود افسردگی سبب افزایش فعالیت بدنی می گردد. به عبارت دیگر فعالیت بدنی و افسردگی به موازات هم حرکت می کنند، اما هنوز رابطه علت و معلولی آنها مشخص نیست. در مطالعه ای که به تازگی منتشر شده است، محققین نشان داده اند که شاخص توده بدنی(BMI) بیشتر از۳۰ که همان تعریف چاقی است، می تواند خطر ابتلای فرد به افسردگی را ۵۰ تا ۱۵۰% افزایش دهد.

آن چه در انتظار کودکان چاق است

در بخشی از برنامه ی مراقبتی، پزشک، شاخص توده ی بدنی(BMI) فرزندتان را محاسبه و جایگاه آن را بر روی نمودار BMI با توجه به سن او مشخص خواهد کرد.
BMI، نشان دهنده ی این است که کودک با توجه به سن و قدش، چاق محسوب می شود یا خیر.

فهرست