سیستم ایمنی بدن

  1. خانه
  2. سیستم ایمنی بدن

اثرات چشمگیر کاهش چربی بر بهبود سیستم ایمنی

سیستم ایمنی از سلول های مختلفی تشکیل شده است که از بدن در برابر میکروب ها ، ویروس ها و دیگر مهاجمین بیگانه محافظت می کنند . این دسته از سلول ها به منظور حفظ سلامت بدن به تعادل نیاز دارند. در واقع فاکتورهای بسیاری از جمله رژیم غذایی و چربی اضافه بدن این تعادل را برهم می زنند و منتهی به ساخت سلول های ایمنی می شوند که به جای محافظت از بدن، آسیب رسان هستند .