سندرم کلسیم

  1. خانه
  2. سندرم کلسیم

از مصرف بیش از حد مکمل کلسیم خودداری کنید

در اوایل قرن بیستم همراه با افزایش مصرف شیر و آنتی اسید ها برای بهبود زخم های گوارشی در بین بیماران ، بروز سندرم شیر – قلیا نیز افزایش یافت . این سندرم که با افزایش خطرناک سطوح کلسیم خون همراه است، سبب بروز فشار خون بالا، رسوب کلسیم بصورت نابجا و حتی نارسایی کلیه می گردد.