سرویس از راه دور

بهبود امنیت غذایی دیابتی ها با آموزش از راه دور

امروزه رکود اقتصادی زندگی روزمره مردم را تحت تاثیر قرار داده است که نمونه ای از آن نا امنی تغذیه ای است که به نوبه خود اثرات نامطلوبی بر سلامت مردم داشته است. در بیماریهایی مانند دیابت، نوع تغذیه نقش اصلی در درمان بیماری ایفا می کند. بنابراین نا امنی تغذیه ای در این بیماری بسیار خطرناک می باشد.