سرولوپلاسمین

کاهش سرولو پلاسمین و خطر بیماری قلبی با کاهش وزن

تحقیقات علمی حاکی از آنند که سطوح سرولوپلاسمین پلاسما در افراد چاق بالاتر است، این در حالیست که شواهد علمی نشان می دهند که افزایش سرولوپلاسمین پلاسما با افزایش خطر بیماریهای قلبی-عروقی مرتبط است. متخصصین علوم پزشکی سرولوپلاسمین را تحت عنوان پروتئینی می شناسند که انتقال مس را در خون بر عهده دارد.