سلیاک و رژیم غذایی بدون گلوتن

بیماری سلیاک یک اختلال گوارشی است که در اثر واکنش به گلوتن، پروتئین موجود در جو، جوی چاودار، گندم و هزاران ماده غذایی که از این غلات تولید …..