سابقه خانوادگی

مصرف الکل و سرطان کولون

سرطان روده بزرگ یا سرطان کولون بیماری است که در آن سلول‌های سرطانی در داخل بافت روده شروع به تکثیر می‌کنند.