زغال اخته

زغال اخته سلاحی در مقابل بیماری‌های قلبی

هنگامی که رسوبات چربی و سایر مواد در رگ‌های بدن شما تجمع یابد، موجب تنگی آنها شده و عبور جریان خون از میان آنها دشوار می‌گردد که به این حالت تصلب شریان یا همان آترواسکلروز می‌گویند.آترواسکلروز علت اصلی بروز دو نوع از بیماری های شایع قلبی یعنی حمله های قلبی و سکته است. بیماری های قلبی اولین عامل مرگ در بین افراد بالغ در خیلی از کشورها محسوب می شود.