زرده تخم مرغ

مصرف زیاد زرده تخم مرغ و خطر سکته قلبی

همه می دانیم که یکی از عوامل خطر ابتلا به حمله های قلبی استفاده از رژیم غذایی حاوی کلسترول بالاست. بر همین اساس، توصیه متخصصان به بیماران در معرض خطر بیماری های قلبی ، مصرف کمتر از ۲۰۰ میلی گرم کلسترول در روز است. بین عموم و حتی برخی پزشکان این عقیده وجود دارد که مصرف کلسترول غذایی و زرده تخم مرغ برای افراد در معرض خطر ابتلا به بیماری های قلبی مضر نیست.