رژیم پر پروتئین

  1. خانه
  2. رژیم پر پروتئین

رژیم پرپروتئین هم مفید است اما!!

کم نیستند افرادی که با رژیمهای مختلف در طی یک دوره زمانی کاهش وزن قابل توجهی را تجربه کرده اند. اما آنچه به عنوان یک دغدغه اصلی برای مبتلایان به چاقی مطرح می باشد آنست که پس از مدتی دوباره وزن آنان افزایش می یابد، به طوری که بعضی از مطالعات بازگشت به وزن اولیه را در مدت ۳ سال در بیش از ۹۰ درصد رژیم گیرندگان گزارش نموده اند. بنابر برخی از مطالعات رژیم های پر پروتئین از رژیم های پرکربوهیدرات در کاهش وزن کوتاه مدت، موثرتر هستند.

رژیم پر پروتئین برای کاهش وزن

سالهای طولانی است که رژیمهای پروتئین به عنوان یک روش پر طرفدار در بین مبنلایان به چاقی که دست به گریبان معضل افزایش وزن هستند، مطرح می باشد. در طی این سالیان مخالفتهای زیادی نیز با این روش تغذیه وجود داشته استا. اما به هر حال امروزه رژیم های پر پروتئین تبدیل به روشی رایج برای کاهش وزن شده اند و بر اساس تحقیقات انجام گرفته نشان داده شده که این امکان وجود داردکه پروتئین بیش از چربی و کربوهیدرات توانایی سیرکنندگی و ارضای احساس گرسنگی را داشته باشد.

کاهش وزن با رژیم غذایی پر پروتئین

رژیم های پرپروتئین -کم کربوهیدرات در سالهای اخیر به عنوان راهی موثر برای کاهش وزن گسترش فراوانی پیدا کرده اند. در این رژیم ها به طور کلی به رژیم گیرندگان توصیه می شود، بیش از ۲۵ در صد از کل کالری دریافتی خود را از پروتئین تامین کنند…