رژیم غذایی کودکان

  1. خانه
  2. رژیم غذایی کودکان

ده راهکار برای رژیم غذایی سالم کودکان

الگوی تغذیه سالم از هرم غذایی تا دیگر معیارهای غذایی گسترده شده و می تواند برای والدین بسیار گیج کننده باشد. لذا هیچ جای تعجبی وجود ندارد اگر والدین نیازمند رهنمودهایی برای درک بهتر مفهوم تغذیه سالم باشند.
خبر خوش برای شما این است که بدانید که برای پرورش کودکان سالم نیاز به تحصیلات دانشگاهی در زمینه تغذیه ندارید و تنها با پیروی از برخی الگوهای غذایی می توانید کودکانتان را به تغذیه سالم و حفظ وزنی مناسب تشویق کنید.