روده کوچک

راهبردهای تغذیه ای در بیماری کرون

اگر شما به بیماری کرون مبتلا هستید، ممکن است متوجه شده باشید که برخی از مواد غذایی علایم را در شما تشدید و تحریک می کنند. آگاهی در مورد ….