روده کوچک

  1. خانه
  2. روده کوچک

راهبردهای تغذیه ای در بیماری کرون

اگر شما به بیماری کرون مبتلا هستید، ممکن است متوجه شده باشید که برخی از مواد غذایی علایم را در شما تشدید و تحریک می کنند. آگاهی در مورد ….