کنترل وزن در سفرهای نوروزی

یکی از مشکلات افرادی که رژیم غذایی را شروع کرده اند آن است که در هنگام سفر چگونه می توانند رژیم خود را نگاه دارند.
خیلی از مردم تعطیلات را بهانه ای قرار می دهند تا از غذاهای پُرچرب و پُر کالری در بهترین رستوران ها استفاده کنند که به طور معمول زمانی که در منزل هستند، کمتر از این نوع غذاها می خورند.