ذخیره ویتامین E

  1. خانه
  2. ذخیره ویتامین E

تخلیه سریع ذخایر ویتامین E بدلیل سوختگی

شواهد حاکی از آنند که آسیب دیدگی بافت عصبی در بیمارانی که دچار سوختگی می شوند شایع است. همچنین مطالعات قبلی نشان داده اند که سلامت بافت عصبی با کفایت ویتامین E در ارتباط است. از طرف دیگر یکی از نگرانی های مهم در سوختگی ها احتمال بروز نروپاتی محیطی است، که این موضوع می تواند با کاهش معنی دار سطح ذخیره این آنتی اکسیدان مهم در سوختگی در ارتباط باشد.