مصرف خشکبار و کنترل دیابت نوع ۲

محققین گزارش نموده اند که مصرف یک مشت(۵۰ الی ۶۰ گرم) از مغزها به صورت روزانه و جایگزینی آن با کربوهیدرات ها، در کنترل قند و چربی خون در افراد دیابتی موثر است. مغزهای مخلوط، بی نمک و خام در هر دو زمینه کنترل قند خون و چربی خون و شاید به عنوان روشی جهت بهبود کنترل دیابت، بدون افزایش وزن کاربرد دارد.