هدف گذاری در رژیم کاهش وزن

دلایل بسیاری برای ایجاد کاهش وزن در افراد چاق یا دارای اضافه وزن وجود دارند از جمله: تندرستی، دست یابی به ظاهر بهتر ، دست یابی به احساس بهتر…