بیماری های عروقی

  1. خانه
  2. بیماری های عروقی

نوشابه رژیمی و افزایش احتمال ابتلا به بیماری های عروقی

ظهور نوشابه های رژیمی در طی سالهای اخیر این تصور را ایجاد نموده که مصرف این نوشیدنیها عوارضی به همراه نخواهد داشت. اما باید بدانید که مطالعات نشان داده اند که افرادی که از نوشابه های رژیمی استفاده می نمایند در مقایسه با افرادی که نوشابه نمی خورند از ریسک بالاتر ابتلا به بیماری های عروقی برخوردار هستند…