بیماران همودیالیزی

  1. خانه
  2. بیماران همودیالیزی

درمان کمبود ویتامین D در بیماران همودیالیز

کمبود ویتامینD به طور قابل توجهی در بین بیماران همودیالیزی شیوع دارد. با توجه به اثرات کلیدی این ویتامین در فعالیتهای بدن، تامین آن برای بیماران همودیالیزی انکارناپذیر می باشد. تاکنون اطلاعات قابل توجهی پیرامون رژیم غذایی خاصی که تامین کننده مقدار بهینه ی این ویتامین برای این بیماران باشد به دست نیامده است.