انفارکتوس

کدام یک برای سلامت قلب شما بهتر است؟ چربی یا کربوهیدرات؟

امروزه بیماریهای قلبی عروقی و انفارکتوس میوکارد یکی از علل اصلی مرگ و میر در جهان هستند. در این زمینه مطالعات تغذیه ای بسیاری انجام شده است. نتایج برخی از این تحقیقات حاکی از آن است که جایگزینی اسید های چرب اشباع با کربوهیدرات ها با افزایش خطر انفارکتوس میوکارد همراه می باشد.