الگوی غذایی

  1. خانه
  2. الگوی غذایی

ارتباط بین الگوی غذایی و سندرم متابولیک

عادات غذایی نقش بسزایی در میزان شیوع سندرم متابولیک ایفا می کنند. سندرم متابولیک یا سندرم Xمجموعه ای از علایم(مقاومت انسولین، چاقی شکمی، دیس لیپیدمی و افزایش فشار خون) رانشان می دهد که پیش زمینه بیماری های دیابت، قلبی عروقی و موقعیت های پاتولوژیک دیگر است.