افزایش وزن

چگونه در هنگام مصرف کورتون‌ها از افزایش وزن پیشگیری کنیم؟

چگونه در هنگام مصرف کورتون‌ها از افزایش وزن پیشگیری کنیم؟

کورتیزول هورمونی است که توسط غده آدرنال تولید می‌شود. داروهای کورتیکواستروئید (استروئیدها یا کورتون‌ها) فرم سنتتیک کورتیزول بوده و برای درمان بیماری‌های التهابی مورد استفاده قرار می‌گیرند، بیماری‌هایی مانند آرتریت، لوپوس، کرون و آسم. متداول‌ترین داروهای کورتیکواستروئید تجویزی عبارتند از: پردنیزون، پردنیزولون، کورتیزون، هیدروکورتیزون و بودزوناید…

بارداری و واقعیت افزایش وزن

دوران جنینی یکی از حیاتی‌ترین مراحل زندگی است از سوی دیگر، برای مادر نیز دوران بارداری دارای حساسیت بالایی است. جنین به طور کامل به …..

آیا افزایش وزن در میانسالی طبیعی است؟

این تفکر وجود دارد که علت افزایش وزن در میانسالی تغییر سطح هورمون‌هاست و این امری طبیعی و غیر قابل پیشگیری و کنترل می‌باشد. اما واقعیت آن است که تغییرات هورمون‌ها تنها مسئول ۱ تا ۵/۲ کیلوگرم افزایش وزن هستند