افزایش وزن دوران بارداری

سه ماهه سوم بارداری – افزایش وزن دوران بارداری

سه ماهه سوم بارداری – افزایش وزن دوران بارداری

بسیاری از زنان باردار در سه ماهه سوم بارداری افزایش وزن سریع را تجربه می کنند. زیرا سرعت وزن گیری جنین در این زمان بیشتر است، در این مقاله به افزایش وزن دوران بارداری، به خصوص در سه ماهه سوم، خواهیم پرداخت. میانگین افزایش وزن دوران بارداری چقدر است؟ میزان افزایش وزن دوران بارداری به عوامل زیر بستگی دارد…

افزایش وزن زیاد در دوران بارداری و تولد نوزاد چاق

زنانی که در طول دوران بارداری اضافه وزن زیادی پیدا می کنند، صرف نظر از وزن قبل از بارداری آنها، بیشتر مستعد به دنیا آوردن کودکی با چربی بدنی بالاتر هستند. وزن زیاد زمان تولد، خطر چاقی را در دوران کودکی افزایش میدهد.

افزایش وزن بیش از حد در بارداری ؛ زمینه ساز چاقی در آینده

افزایش وزن در طی دوران بارداری برای رشد و نمو جنین ضروری است . این افزایش وزن اگر در حد مطلوب صورت گیرد سبب کاهش نرخ مرگ و میر شیر خوار و کاهش شیوع تولد نوزاد با وزن کم می گردد. اما اگر افزایش وزن دوران بارداری بیش از حد لازم باشد می تواند مخاطراتی که برای سلامت مادر و جنین به همراه داشته باشد. یکی از مضرات افزایش وزن بی رویه در دوران بارداری،